Language :
Currency: EUR

Your cart is 0 item

Totaal € 0,00

Privacy Policy

Privacy Policy

Inleiding

Me Gorgeous verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Me Gorgeous en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Me Gorgeous verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Me Gorgeous behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Me Gorgeous verzamelt Persoonsgegevens bij het gebruik van de Me Gorgeous website en webwinkel en het abonneren op de Me Gorgeous-nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Me Gorgeous dienstverlening en aanbiedingen.

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door Me Gorgeous hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar [email protected] of Me Gorgeous, West Kruiskade 37B 3014 AK ROTTERDAM Telefoon: 010 - 4140717. Me Gorgeous verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Me Gorgeous heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Me Gorgeous , dan kunt u deze richten aan Me Gorgeous, West Kruiskade 37B 3014 AK ROTTERDAM Telefoon: 010 - 4140717 of per e-mail: [email protected]

Wijziging van Privacy Statement

Onderwijs Maak Je Samen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Onderwijs Maak Je Samen adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

8